English :

BGNNews.com has been a news website operating since 2014. During its operation, BGN News has provided a lot of good information in English. Today IWIKI acquired BGN News and operates with the domain name BGNNews.COM. Hopefully with this cooperation, BGN News will develop stronger. BGN News will be a general information website with Vietnamese language for readers around the world especially Vietnam. The topics of BGN News are information on beauty, health, male and female fertility, general knowledge, showbiz life, cooking, etc. The website will officially change the domain name on Christmas day December 24, 2019

Vietnamese :

BGNNews.com là website tin tức hoạt động từ năm 2014. Trong suốt thời gian hoạt động BGN News đã cung cấp rất nhiều thông tin hay bằng tiếng anh. Hôm nay IWIKI đã mua lại BGN News và hoạt động bằng tên miền BGNNews.COM. Hy vọng với sự hợp tác này BGN News sẽ phát triển mạnh mẽ hơn nữa. BGN News sẽ là website thông tin tổng hợp với ngôn ngữ chính là tiếng việt dành cho các độc giả trên toàn thế giới đặc biệt là Việt Nam. Các chủ đề của BGN News khai thác là các thông tin thuộc lĩnh vực : làm đẹp, sức khỏe, sinh lỹ nam nữ, kiến thức phổ thông, đời sống showbiz, nấu ăn,… Website sẽ chính thức chuyển đổi tên miền vào ngày giáng sinh 24/12/2019